ангажованість


ангажованість
-ності, ж.
Ідеологічна схильність (літератури, мистецтва) до інтересів якого-небудь класу, суспільного угруповання і т. ін.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.